Vztah lidí a technologií ve společnosti 5.0 / Humanity & technology in society 5.0

24.března 2020 / 24th March 2020

PŘIHLÁSIT NA AKCI - 24.března 2020

Typ členství:

6 + 10 =

Networkingový program MINERVA21