„JAK VÉST ZMĚNU / HOW TO LEAD CHANGE“

25. září 2018

PŘIHLÁSIT NA AKCI - 25. září 2018

Typ členství:

7 + 15 =

Networkingový program MINERVA21