„Vědomá komunikace – malá změna, velký vliv / Conscious communication – small change, big impact“

24.září 2019 / 24th September 2019

PŘIHLÁSIT NA AKCI - 24. září 2019

Typ členství:

10 + 4 =

Networkingový program MINERVA21