„Laskavost vůdči sobě a okolí, jako projev odvahy a otevřenosti /
Kindness as a sign of courage and openness“

22.října 2019 / 22nd October 2019

PŘIHLÁSIT NA AKCI - 22. října 2019

Typ členství:

13 + 4 =

Networkingový program MINERVA21