Vědomá komunikace ve virtuálním prostředí/Conscious Communications in the Virtual Environment

14. října 2020 / 14th October 2020

PŘIHLÁSIT NA AKCI - 14. října 2020

Typ členství:

6 + 3 =

Networkingový program MINERVA21