9 + 14 =

Každá firma, která se stane členem, zaplatí roční poplatek. Veškeré finanční prostředky jsou použity na pokrytí občerstvení a zajištění administrativních úkolů spojených s akcí (video záznamy, fotografie, tisk, vizitky, pomůcky atd). Pro více informací o členských příspěvcích a platbách, prosím kontaktujte Dagmar Císařovskou.

Networkingový program MINERVA21