Cílem networkingového programu MINERVA21 pod názvem Exchange4U (E4U) je propojovat lidi z firem za účelem ovlivnit k lepšímu společnost, ve které žijeme.

Členové E4U odchází motivovaní, sebevědomější, stávají se nositeli pozitivní změny ve firmách a v osobním životě.

E4U začal v roce 2015 a během dvou let se do programu zapojilo přes 55 firem. Našimi členy se staly např. T-Mobile, Microsoft, ExxonMobil, Česká spořitelna, LMC, Sanofi Zentiva, Deloitte, Bluelinkservices, P&G, Kooperativa, Agender, Social Bakers, EEIC, ČEZ, ČSOB, Tesco, Pilsner Urquell, O2, Hochtief, Loreal, Amazon, IBM a mnoho dalších. Spolupracujeme s řadou neziskových organizací, kterým nabízíme čestné členství, jako např. Spiralis, Czechitas, Nadání a dovednosti, Mobbing free institut a mnoho dalších.
5

OSOBNÍ ROZVOJ

5

vzdělání

5

NÁSTROJE PRO SPOLUPRÁCI

5

UVĚDOMĚNÍ SI DOPADU VLASTNÍ ČINNOSTI

5

INSPIRACI A ROZŠÍŘENÍ OBZORŮ

“Je mi ctí zaštiťovat program E4U pro MINERVA 21. Vidím, že dokážeme skrze naše setkání ovlivnit životy mnohých lidí a jejich rodin, přátel a kolegů k lepšímu. Neznám smysluplnější poslání.”

Dagmar Císařovská, ambasadorka E4U, členka Kolegia MINERVA21, Communications Manager in ExxonMobil

Organizace

MINERVA 21 zajišťuje veškerou organizaci E4U, včetně sestavení programu, doporučení hostů, moderátorů, obstarání občerstvení, registrace a běh akce v den E4U. Velmi důležitou součástí fungování programu E4U jsou ambasadoři z členských firem, kteří mají možnost jakkoliv přispět k vytváření agendy a přizvání hostů. Rozhodují též o výběru témat. Pomáhají nám zajistit také místnosti pro akci.

Formát akce

Jedná se vždy o půldenní setkání, buď dopolední nebo odpolední. Dle výběru firem a hostů probíhá E4U buď v angličtině nebo v češtině.

PŘÍKLAD PROGRAMU:
8:30 – 9:00

Networking snídaně

9:00 – 10:00

Prezentace / Panelová diskuze / Přednáška / Inspirativní talks

10:00 – 10:15

Pauza

10:15 – 11:45

Workshopy

11:45 – 12:30

Networking oběd

Téma E4U

Pro každé setkání E4U vybíráme dané téma, které provází celou akci.

Příklady témat z minulosti:
 • Jak zůstat zdravý a šťastný ve vysokém tempu 21.století
 • Action Leadership
 • Smysluplný vliv
 • Power of Networking
 • Vision board creation
 • What makes a great leader
 • Building Personal Brand
 • Jak dostat do rovnováhy rodinu a práci
 • Budujte úspěšnou profesní kariéru v jakémkoli věku (Age Management)
 • Výzva k osobní společenské zodpovědnosti
 • Find your passion
 • Health as our priority
 • New generation
 • Rozdíly v komunikaci mezi generacemi
 • Multikulturní prostředí – soužití v globalizovaném světě
 • Umění říci NE
ROK 2018 SE STANE: “MOJÍ CESTOU K LEPŠÍMU…”
Každá firma, která se stane členem, zaplatí roční poplatek. Veškeré finanční prostředky jsou použity na pokrytí občerstvení a zajištění administrativních úkolů spojených s akcí (video záznamy, fotografie, tisk, vizitky, pomůcky atd). Pro více informací o členských příspěvcích a platbách, prosím kontaktujte Dagmar Císařovskou.
Networkingový program MINERVA21