Cílem networkingového programu MINERVA21 pod názvem Exchange4U (E4U) je propojovat lidi z firem za účelem ovlivnit k lepšímu společnost, ve které žijeme.

Členové E4U odchází motivovaní, sebevědomější, stávají se nositeli pozitivní změny ve firmách a v osobním životě.

E4U začal v roce 2015 a během dvou let se do programu zapojilo přes 55 firem. Našimi členy se staly např. T-Mobile, Microsoft, ExxonMobil, Česká spořitelna, LMC, Sanofi Zentiva, Deloitte, Bluelinkservices, P&G, Kooperativa, Agender, Social Bakers, EEIC, ČEZ, ČSOB, Tesco, Pilsner Urquell, O2, Hochtief, Loreal, Amazon, IBM a mnoho dalších. Spolupracujeme s řadou neziskových organizací, kterým nabízíme čestné členství, jako např. Spiralis, Czechitas, Nadání a dovednosti, Mobbing free institut a mnoho dalších.
5

OSOBNÍ ROZVOJ

5

vzdělání

5

NÁSTROJE PRO SPOLUPRÁCI

5

UVĚDOMĚNÍ SI DOPADU VLASTNÍ ČINNOSTI

5

INSPIRACI A ROZŠÍŘENÍ OBZORŮ

“Je mi ctí zaštiťovat program E4U pro MINERVA 21. Vidím, že dokážeme skrze naše setkání ovlivnit životy mnohých lidí a jejich rodin, přátel a kolegů k lepšímu. Neznám smysluplnější poslání.”

Dagmar Císařovská, ambasadorka E4U, členka Kolegia MINERVA21, Communications Manager in ExxonMobil

Organizace

MINERVA 21 zajišťuje veškerou organizaci E4U, včetně sestavení programu, doporučení hostů, moderátorů, obstarání občerstvení, registrace a běh akce v den E4U. Velmi důležitou součástí fungování programu E4U jsou ambasadoři z členských firem, kteří mají možnost jakkoliv přispět k vytváření agendy a přizvání hostů. Rozhodují též o výběru témat. Pomáhají nám zajistit také místnosti pro akci.

Formát akce

Jedná se vždy o půldenní setkání, buď dopolední nebo odpolední. Dle výběru firem a hostů probíhá E4U buď v angličtině nebo v češtině.

PŘÍKLAD PROGRAMU:

8:30 – 9:00

Networking snídaně

9:00 – 10:00

Prezentace / Panelová diskuze / Přednáška / Inspirativní talks

10:00 – 10:15

Pauza

10:15 – 11:45

Workshopy

11:45 – 12:30

Networking oběd

Téma E4U

Pro každé setkání E4U vybíráme dané téma, které provází celou akci.

TÉMATA E4U 2018:

24. května 2018

T-Mobile

Jak zůstat zdravý a šťastný ve vysokém tempu 21.století?

6. června 2018

Zentiva

Action Leadership

27. června 2018

Amazon

Smysluplný vliv

25. září 2018

innogy

Jak řídit změnu

25. října 2018

Amazon

Moje budoucnost

22. listopadu 2018

Naše budoucnost

12. prosince 2018

Braní a dávání

Příklady témat z minulosti:
 • Power of Networking
 • Vision board creation
 • What makes a great leader
 • Building Personal Brand
 • Jak dostat do rovnováhy rodinu a práci
 • Budujte úspěšnou profesní kariéru v jakémkoli věku (Age Management)
 • Výzva k osobní společenské zodpovědnosti
 • Find your passion
 • Health as our priority
 • New generation
 • Rozdíly v komunikaci mezi generacemi
 • Multikulturní prostředí – soužití v globalizovaném světě
 • Umění říci NE

ROK 2018 SE STANE: “MOJÍ CESTOU K LEPŠÍMU…”

27. června 2018

Amazon

Smysluplný vliv

25. září 2018

innogy

Jak řídit změnu

25. října 2018

Amazon

Moje budoucnost

22. listopadu 2018

Naše budoucnost

12. prosince 2018

Braní a dávání

Každá firma, která se stane členem, zaplatí roční poplatek. Veškeré finanční prostředky jsou použity na pokrytí občerstvení a zajištění administrativních úkolů spojených s akcí (video záznamy, fotografie, tisk, vizitky, pomůcky atd). Pro více informací o členských příspěvcích a platbách, prosím kontaktujte Dagmar Císařovskou.

Networkingový program MINERVA21